Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  Čistič skel RM 500, 500 ml

  Čistič skel v koncentrátu pro čištění všech voděodolných hladkých povrchů bez zanechávání šmouh. Odstraňuje i odolné nečistoty jako mastný film, hmyz, kožní maz a emisní znečištění.  Zobrazit více  >

  Vaše cena180 Kč
  Vaše cena bez DPH149 Kč
  Skladem
  Jednotka: ks
  Kód: 62959330
  Značka: KARCHER

  Čistič oken RM 500, 500 ml 

  Vlastnosti:

  ·        Čištění beze šmouh.

  ·        Mimořádně šetrný k materiálům

  ·        Příjemná vůně.

  ·        Dobrá smáčivost

  ·        Použitelný i pro manuální zpracování.

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicemi EU 

  ·        Signální slovo Varování

  ·        H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  ·        P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P264 Po manipulaci důkladně omyjte

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.