Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  Gelový čistič skel 3-in-1 (0,5 l)

  Vaše cena310 Kč
  Vaše cena bez DPH256 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62957620
  Značka: KARCHER

  Gelový čistič skel 3v1

  VLASTNOSTI

  ·        Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise

  ·        Gelová konzistence zamezuje nežádoucímu stékání po skle

  ·        Zvlášť vhodný pro autoskla, vertikální skleněné a zrcadlové plochy, střešní okna

  ·        Dobrá smáčivost

  ·        Umožňuje čištění beze šmouh

  ·        Hodnota pH cca 9 v koncentrátu

  ·        Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné

  ·        Čisticí prostředek Ready to use (RTU)

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Varování

  ·        H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  ·        P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  ·        P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  ·        P264 Po manipulaci důkladně omyjte

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.