Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  KontaktyPorovnat Košík

  RM 39** Nástřikové odmašťovadlo 20 L

  Vaše cena5 965 Kč
  Vaše cena bez DPH4 930 Kč
  Na objednávku
  Jednotka: ks
  Kód: 62951650
  Značka: KARCHER

  Nástřikové odmašťovadlo RM 39

  ·        Efektivní odmašťovací prostředek pro vysokotlaké čističe a zařízení na čištění dílů

  ·        Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a sazí

  ·        Chrání krátkodobě kovové díly pro meziskladování před korozí

  ·        Šetrný k materiálům

  ·        Nepěnivý

  ·        Hodnota pH cca 10 v koncentrátu

  ·        Nažloutlá tekutina s charakteristickým zápachem

  ·        Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

  ·        Neobsahuje dusitany a halogenuhlovodíky

  Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU

  ·        Signální slovo Varování

  ·        H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  ·        P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  ·        P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.